• 0322 457 28 28
  • info@tkchemical.com.tr
AGROSOL GRANÜL GÜBRE

TK Chemical Ltd.Şti. nin AGROSOL markası ile ürettiği GRANÜL gübre Worm Casting yani % 100 Solucan Gübresidir.
Eisania Foetida Kırmızı Kaliforniya Solucanlarına verilen mamanın % 100'ünün solucanların sindirim sisteminden geçtiği, doğrudan dışkıladığı, içinde sindirim sisteminden geçmemiş herhangi bir madde kalmamış % 100 solucan gübresidir.

Kırmızı kaliforniya kültür solucanlarının dışkılarından elde edilen, Agrosol Organik % 100 Solucan Gübresi sebze, meyve ve bitkilerin verimini, dayanıklılığını, kalitesini arttırırken, doğal aromasını, nefasetini kazandırır, kök ve kök çevresindeki hastalıklara karşı direnç sağlar.
İçeriğindeki organik madde muhtevası nedeniyle toprağın yapısını düzenler, su tutma ve havalandırma kapasitesini arttırır, yabancı ot içermez.
Solucanlar, üzerlerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan ve onları koruyan vücut sıvılarını (sölom sıvısı) gübreye geçirir, bu gübre de bitkilerde patojenlere karşı direnç sağlar.

Solucanların sindirim sisteminde, bitkiye yararlı çok sayıda mikroorganizmalar, azot fikse eden bakteriler, mikorizal mantarlar, antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunur.

Gübreye geçen bu enzimler ve yoğun bitki besin elementleri bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlar.
Hem mikroorganizmalar, hem enzimler, hem bitki besin elementleri, hem de sölom sıvısı sayesinde, toprağı organik maddelerce zenginleştiren, pH dengesini ve toprağın biyolojik yapısını düzenleyen, fiziksel yapısını iyileştiren Agrosol % 100 organik solucan gübresi sayesinde dirençli, kaliteli ürünler elde edilir.