• 0322 457 28 28
  • info@tkchemical.com.tr
SOLUCAN GÜBRESİ (VERMİKOMPOST) NEDİR?

Kırmızı Kaliforniya Kültür Solucanlarının dışkılarından elde edilen,  Agrosol % 100 Organik Solucan Gübresi sebze, meyve ve bitkinin verimini, dayanıklılığını, kalitesini artırırken,  doğal aromasını, nefasetini kazandırır, kök ve kök çevresindeki hastalıklara karşı direnç sağlar.

Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıda bitkiye yararlı mikroorganizmalar, azot fikse eden bakteriler, mikorizal mantarlar, doğal büyüme hormonları, amino asitler, enzimler, toprak kaynaklı patojen (hastalık yapan) mikroorganizmalara karşı etkili 40’tan fazla anti mikrobiyal etki gösteren madde bulunur.

Bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlayan makro, mikro, iz elementlerden oluşan bitki besinlerini içerir. Topraktaki alınamayan bitki besin elementlerini alınabilir forma dönüştürür. Ürün miktarında artış sağlar.

Agrosol %100 Organik Solucan Gübresi’nin gerek Katı (granül), gerekse Sıvı formülasyonlarının topraktan ve yapraktan uygulamaları ile önemli bitki hastalık etmeni fungus (mantar) ve bakterilerin oluşturduğu bakteriyal ve fungul hastalıklara karşı önleyici etki göstererek bitkiyi hastalıklara karşı korur.

Solucanlar, üzerlerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan ve onları koruyan vücut sıvılarını (Sölom Sıvısı) gübreye geçirir ve bu sıvı; bitkilerde patojenlere karşı direnç sağlar.

Bitki hücre duvarlarının kalınlaşmasını sağlayarak, emici tip ağız yapısına sahip böceklerin (meyve sinekleri, aphids vs.) bitki dokusunu delerek bitki özünü içmesini engelleyerek zararlarına karşı bitkiyi korur.

Kompostlaşmış, biyotik etmenlerin Solucan Gübresinde bulunması sebebiyle bitkinin büyümesine etken olan proteinli (azotlu) bileşikler içerir.

Mucizenin Tanımı…
Hem mikroorganizmalar, hem enzimler, hem bitki besin elementleri, hem de Sölom Sıvısı sayesinde; toprağı organik maddece zenginleştiren, pH dengesini ve toprağın biyolojik yapısını düzenleyen, fiziksel yapısını iyileştiren, Agrosol %100 Organik Solucan Gübresi sayesinde dirençli, kaliteli ürünler elde edilir.
 
 
 
AGROSOL  %100 Organik Solucan Gübresi
*Ayırım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanır.
*Bitkide direnç, hızlı büyüme ve gelişme, üründe erkencilik sağlar.
*Verim artışı sağlar
*Bitkide kök gelişimini hızlandırır, Saçaklanmayı artırır, kökün güçlü olmasını sağlar.
*Solucanların kendilerini korumak için salgıladıkları ve gübreye geçirdikleri sülom sıvısı sayesinde bitki, kök hastalıklarına karşı direnç sağlar
*Solucanların sindirim sisteminde bulunan çok sayıdaki mikroorganizma, topraktaki zararlı bakterilerle rekabet eder ve onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Bitkinin hastalıklara karşı direncini artırır.
*İçeriğindeki bitki besin maddeleri, makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun süre beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır.
*Topraktaki mikroorganizma faaliyetleri hızlanır.
*Toprağın su tutma kapasitesini artırır, su stresini minimuma indirir.
*Toprağın pH’ını düzenler, Bitki tarafından normal koşullar altında kullanılamayan Fosfor, Potasyum, Demir vb. bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır.  *Yabancı ot tohumu içermez.
*Gerçek lezzet ve aromaya sahip ürün yetiştirilmesini sağlar.
*Özellikle kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar. Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır.
*Asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır killi topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı artırır. Toprakların bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazanmasını sağlar. Toprağın tekstürünü düzenler.
*%100 organiktir. %100 ekolojik ve non-toksiktir. Bu gübre ile yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz, kokusuzdur, suyu, havayı ve toprağı kirletmezi İçerisinde herhangi bir katkı maddesi mevcut değildir.
*Yakma özelliği yoktur. Direk kök ile veya tohum ile temas ettirilebilir. *Bitkilerde don etkisini azaltır.
*Yaprak uygulamalarında fotosentezi hızlandırır.
*Agrosol %100 Organik Sıvı Solucan Gübresi’nin kullanıldığı alanlarda bitkilerin sağlıklı gelişmesi sağlanır. Çiçek ve meyve oluşumunu destekler
*Bitkide fotosentezi hızlandırarak yeşil aksam kalitesini sağlar.
*Meyve verimini ve kalitesini artırır.     

AGROSOL %100  ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ ;
Her Türlü Tarımsal Üretimde, Yeni Dikimde, Açık Alan Tarım, Örtü Altı Tarım, Topraksız Tarım, Sebze ve Meyvelerde, Bahçe Çiçeklerinizde, Bahçe ve Balkon Sebzeciliğinde, ve Çim Alanlarda kullanılabilir.

NASIL KULLANILIR?
*Sebzelerinizi dikerken 1 avuç (yaklaşık 50-60 gr.) kadar.
 Meyve ağaçlarınızı dikerken, fide çukuruna yaklaşık 1,5 kg. direk kök ile temas ettirilerek uygulanır. Toprakla kapatılıp ardından sulanır.
Böylelikle Mikroorganizmaların nemli bir ortamda kalarak çoğalmaları sağlanır.
*Yetişkin meyve ağaçlarında; Gölge İz Düşümü (taç iz düşümü) hizası 15-20 cm. derinlikte çember şeklinde kazılır. Bu çukura çap ölçüsü kadar (gölge çapı 2 metre ise 2 kg.) gübre konulur. Yana ayrılan toprak tekrar üzerine örtülür. Ardından sulama yapılır.
Böylelikle Mikroorganizmaların nemli bir ortamda kalarak çoğalmaları sağlanır.
*Dikili sebzelerde gövdeden 15-20 cm. mesafe çember şeklinde açılır. Çukur içine toprak görünmeyecek şekilde tek kat gübre uygulaması yapılır. Yana ayrılan toprak yeniden gübre üzerine kapatılarak uygulanır. Ardından sulama yapılır. Böylelikle Mikroorganizmaların nemli bir ortamda kalarak çoğalmaları sağlanır.
*Tohumdan fide yetiştiriciliğinde; viyollere rutin olarak kullanılan karışımın üçte biri kadar Solucan Gübresi katılarak direk tohum uygulaması yapılır. Hızlı kök gelişimi sağlanır.
*Balkon bahçeciliğinde ve diğer tüm süs bitkilerinde; saksı toprak yüzeyi ince bir tabaka sıyrılarak alınır. Saksı toprak yüzeyi alanı kadar toprak görünmeyecek şekilde gübre konulur.
Ayrılan toprak yeniden gübre üzerine örtülerek sulanır.
*Agrosol %100 Organik Solucan Gübresi uygulamalarında hem yapraktan, hem topraktan ayrı ayrı gübre uygulaması yapılabileceği gibi, beraber de uygulanabilir. İki uygulamanın beraber yapılması bir yandan kök gelişim ve direncini artırırken diğer yandan verim artışı sağlar, meyvenin dayanıklılığını ve fotosentezi hızlandırarak yeşil aksamı güçlendirir.

AGROSOL %100 ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında kullanılması verimi ve kök sağlığını destekleyecektir.
Agrosol %100 Organik Solucan Gübresi kullanımı sonrasında mikroorganizma faaliyetlerinin artması için, ilk kullanımdan sonra 15 gün süreyle, kimyevi gübre kullanılmaması önerilir.

Yanlış ot ilacı uygulaması sonucunda hasar gören narenciye bahçesinin Agrosol ugulamasıyla gösterdiği gelişim.

Fotoğraflar aynı gün aynı saate çekilmişlerdir.