• 0322 457 28 28
  • info@tkchemical.com.tr
TK Chemical Ltd. Şti. AGROSOL tescilli markası altında granül formda Agrosol % 100 organik solucan gübresi ve sıvı formda Agrosol % 100 organik sıvı solucan gübresi üreten Türkiye'nin en köklü firmalarından biridir.

TK Chemical Ltd. şti. AGROSOL markası ile ürettiği Organik % 100 Solucan Gübresi AB standartlarına göre T.C. Tarım ve Ormancılık Bakanlığınca düzenlenen Organik Tarım Esasları ve Uygulamasına ilişkin Yönetmeliğe uygun olarak üretilmekte, Sertifikasyon kuruluşları ve Bakanlıkça denetlenmektedir.

ÜRÜNLER